قابل توجه کارآموزان محترم

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر احمدپور با عنوان "اصل تناظر در قانون آیین دادرسی مدنی "

روز پنجشنبه 1395/5/21 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات کانون

حضور کارآموزان الزامی است.

                         کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان