پیرو اطلاعیه مورخ 1395/1/22 ، به استحضار می رساند : مشروح جلسه سخنرانی کمیسیون کارآموزی مورخ 1395/1/26 بدین شرح می باشد:

 1 - اخلاق حرفه ای وکلا در معنای خاص ( روابط بین وکیل و موکل و تعامل با همکاران ) که توسط استاد محترم جناب آقای سیدنا ارائه می گردد.

2 - رفتار حرفه ای از منظر دستگاه قضاء ( تعامل با دستگاه قضا ) که توسط ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای ابراهیمی ارائه می گردد.

3 - نوآوریهای آئین دادرسی کیفری که توسط جناب آقای قتلویی از قضات محترم دادگستری ارائه می گردد.

زمان برگزاری جلسه  :  ساعت 9/5 الی 12

مکان برگزاری جلسه : سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان کرمان

حضور کلیه کارآموزان محترم الزامی است .

     کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان