بسمه تعالی

قابل توجه همکاران محترم وکیل پایه یک و کارآموز

با سلام ؛ نظر به اینکه پیشنهاد دادستان محترم انتظامی در خصوص اطاله دادرسی در پرونده های انتظامی به دلیل عدم پاسخگوئی یا مراجعه همکاران به مکاتبات دادسرا انتظامی در جلسه مورخه 27/11/1394 هیأت مدیره محترم مطرح گردید که پس از تبادل نظر به اتفاق آراء متن ذیل به تصویب رسید که جهت ابلاغ و اطلاع همکاران و رعایت مفاد آن مورد تأکید است :« در صورتیکه بعد از ابلاغ از سوی کانون شامل هیأت مدیره ، دادسرا و دادگاه انتظامی جهت پاسخگوئی و مراجعه به کانون وکیل دادگستری یا کارآموز وکالت به ابلاغ مزبور وقعی ننهاد ، یا بدون عذر موجه ترتیب اثری ندهد موضوع از مصادیق تخلف مشمول ماده 77 آیین نامه ( تخلف از نظامات کانون )» میباشد .

 

                                                                                            سید حسین معین زاده

                                                                                   رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان