جعفر کوشا عصر امروز هفتم اسفندماه در مراسم هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل در کرمان اظهار کرد: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا سال 1331 توسط مرحوم مصدق نوشته شد.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه خارج رفتن برای خدمت به مردم خیلی خوب است، افزود: گاهی باید از مخالفین استفاده کرد. نباید درها را بست. کوشا با اشاره به اقدامات افرادی مثل امیرکبیر و دکتر مصدق بیان کرد: کسانی که حرکت های نو می کنند، باید تجلیل شوند. مخالفان ممکن است دلسوز کشور باشند و وجود مخالفان اشکالی ندارد.
 
رئیس اسکودا در ادامه سخنانش با اشاره به ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا گفت: از سال 76 تا سال 99 براساس ظرفیت ها آزمون وکلا را برگزار می کردیم و مشکلی وجود نداشت.
 
وی با اشاره به اصرار بر کاهش ظرفیت پذیرش وکلا گفت: دادگستری در مقابل قانون طرح تسهیل در ماده پنج که مصوب شد از طریق سنجش سالیانه یک بار آزمون بگیرید، چرا سقف را برداشت؟
 
کوشا با اشاره به فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه بیان کرد: اقتصاددانان اجازه نمی دهند ما در اقتصاد دخالت کنیم و اجازه نداریم در حقوق خودمان که حوزه تخصصی خودمان است، دخالت کنیم.
 
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: حجم فارغ التصیلان بیکار حقوق را مدیریت نکردند و ما به عنوان نهاد وکالت باید پاسخگوی آنها باشیم. چرا برای حل مشکل قاضی و سردفتر نمی گیرند؟ دیواری کوتاه تر از نهاد وکالت پیدا نکردند؟
 
وی تصریح کرد: امروز مردم اگر اعتراض می کنند، دنبال وکیل مستقل می گردند. کوشا افزود: براساس تبصره ماده 48، در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ اینکه جرائم علیه امنیت کشور و سازمان یافته فرآیند سختی دارد، باید وکیل مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد اما اصل این است موکل باید وکیل خود را انتخاب کند. وی تصریح کرد: نظر بنده این است هر رایی که در دادگاهی که به موجب وکیلی که براساس تبصره ماده 48 انتخاب شده، صادر شود وجاهت ندارد زیرا در بحث دادگاه یعنی در مرحله رسیدگی نصی نداریم تبصره ماده 48 اعمال کنیم.
 
رئیس اسکودا با اشاره به برخی مطالب درباره فعالیت نهاد موازی کانون وکلا اظهار کرد: مگر قاضی و وکیل هدف مشترک نداریم و مگر وکیل نمی خواهد از حق دفاع کند؟ بررسی کنید و اگر وکیل تخلف کرد، معرفی کنید.
 
وی اظهار کرد: ما در نظامی هستیم که وکیل می خواهد با انتخاب موکل، قاضی را در احقاق حق روشن کند. کوشا بیان کرد: آینده وکالت روشن است و همه باید به عقلانیت برگردند. اگر نهاد وکالت را محدود و آراء دادگاه ها را منتشر نکنیم، به مردم ظلم می شود؛ چرا تبعیض قائل می شویم؟
 
رئیس اسکودا گفت: می گوییم دوستان مرکز وکلای قوه قضائیه به ما ملحق شوند و اگر بخواهیم در تاریخ ماندگار باشیم باید حافظ استقلال نهاد وکالت باشیم.