مجمع هم اندیشی و گفتگوی هیات مدیره و همکاران برگزار می‌گردد:

از همكاران محترم دعوت می شود با حضور در این مجمع، ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، هرگونه پرسش و انتقاد خود را مطرح نمایند .

 

زمان: روز چهارشنبه، مورخ 1401/10/14 ساعت 12 الی 14

مکان: سالن اجتماعات كانون وكلای دادگستری کرمان