پذیرفته شدگان محترم :

جهت ثبت نام و تشکیل پرونده با همراه داشتن مدارک مشروحه شخصا به کانون وکلای دادگستری استان کرمان مراجعه نمایید.

کپی مدارک ذکر شده در کاغذ(A4) گرفته شود.

1 - اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری کپی مصدق (تمام صفحات شناسنامه )

2 - اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی و کپی مصدق

3 -  دوازده 12 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده ( برای آقایان با کت و خانمها با پوشش مناسب )

4 - اصل کارت پایان خدمت و یک سری کپی مصدق (برای آقایان )

5 - پوشه روغنی نارنجی رنگ و گیره

6 - ارائه اصل مدرک ایثارگری پذیرفته شدگان سهمیه مربوطه.