اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی قضایی با موضوع "جرائم اطفال و نوجوانان" - دادگستری کل استان کرمان

نویسنده:

دادگستری کل استان کرمان برگزار می کند: جلسه دوم دوره آموزشی قضائی به صورت مجازی با موضوع "جرائم اطفال و نوجوانان"

 
مدرس: جناب آقای دکتر احمد جعفری، معاون محترم قضائی رئیس کل دادگاه‌هاب عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع قضائی شهید فهمیده (اطفال و نوجوانان تهران)

 زمان: روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 ساعت 18
 شرکت کنندگان محترم بایستی جهت ورود به کلاس آنلاین، لینک sahrab.adliran.ir را در نرم افزار sahrab وارد نمائید. کد جلسه: d-atfal1