دادگستری کل استان کرمان برگزار می کند: دوره آموزشی قضائی به صورت مجازی با موضوع "پیشگیری از جرم"
 
مدرس: جناب آقای دکتر حاجی رضا شاکرمی، دادیار محترم دیوان عالی کشور و معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران

 زمان: روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 ساعت 18:30
 شرکت کنندگان محترم بایستی جهت ورود به کلاس آنلاین، لینک sahrab.adliran.ir را در نرم افزار sahrab وارد نمائید. کد جلسه: pishgiri-k