قابل توجه کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان به پایان رسیده است :

احتراما؛ حسب مصوبه 1394/10/29 کمیسیون محترم کارآموزی مقرر گردید اختبار در سال 95 در دو نوبت اردیبهشت ماه و آبان ماه برگزار گردد و لذا تمامی کارآموزانی که دوره مذکور را در استان کرمان سپری نموده اند اعلام میدارد که حداکثر تا پایان بهمن ماه 1394 و کارآموزان مهمان در سایر کانونها تا 20 فروردین 95 فرصت دارند مدارک مربوطه (کاراموزان کرمان : گزارشات محاکم - کارنامه ) (کارآموزان مهمان در سایر کانونها : نامه تایید کانون میزبان) را جهت بررسی به واحد کارآموزی تحویل و رسید دریافت نمایند .لازم به ذکر است کسانی که آمادگی لازم جهت شرکت در اولین اختبار 95 را نداشته یا در وقت مقرر مدارک لازم را ارائه ننمایند شایسته است مراتب درخواست خود را جهت استمهال به واحد کارآموزی ارائه نمایند.

                                       

                                  رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان  

                                                   سید حسین معین زاده میرحسینی