به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به مناسبت هفته خبرنگار از دفتر رسانه صبح کرمان بازدید و با خبرنگاران این رسانه به گفت‌وگو نشستند.


رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: کانون وکلا، قدیمی ترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور به عنوان یک نهاد خودگردان است که از سال 1309 با تشکیل آن در ایران و استقلال آن در سال 1331 بدون ارتزاق هیچ بودجه‌ای از کشور، نقش بی بدیلی در حفظ حقوق مردم و ارتقای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه دارد.

مجید شعبانی نهاد وکالت را متعلق به مردم شریف ایران دانست و عنوان کرد: ما امانتدار این قدیمی‌ترین نهاد مدنی هستیم و بدون تردید بدون وجود کانون‌های وکلای مستقل و حضور وکیل مستقل، تحقق دادرسی عادلانه امکانپذیر نمی‌باشد و سلب استقلال کانون‌های وکلا حقوق موکلان و به تبع آن دادرسی عادلانه را زیر سوال خواهد برد.

وی افزود: امروز به لحاظ گسترش بحث ارتباطات در فراسوی مرزها، ضرورت دارد شبکه ارتباطی از وکلا وجود داشته باشد و کانون وکلا در کل دنیا یک ساختار مستقل دارد و نهاد بین‌المللی است و کشورها از منظر رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و حقوق اتباع، مهاجرین و غیره فقط از طریق اتحادیه بین‌المللی وکلا به رسمیت شناخته می‌شوند.

حجت قهرمانی فر، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز در ادامه نقش رسانه ها را در صیانت از حقوق شهروندی بی‌بدیل دانست و بیان کرد: وکیل دادگستری ضامن حق دفاع است و خبرنگار ضامن سلامت خبر و در نهایت هر دو گروه به نوعی ضامن حقوق مردم هستند و اصحاب رسانه و وکلا می‌توانند در یک تعامل گسترده با یکدیگر در جهت ارتقای دانش عمومی پیرامون حقوق شهروندی موثر عمل کنند.