قابل توجه کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

احتراماً حسب تصمیم کمیسیون کارآموزی جلسه سخنرانی کاراموزان در تاریخ 1394/10/10 لغو گردید و در راستای جلسات سخنرانی کارآموزان برنامه دی ماه به شرح ذیل اعلام می گردد .

کارآموزان ورودی 93 ، 92 و ماقبل

جلسه سخنرانی استاد برجسته حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی جناب آقای دکتر امیر حسین آبادی در تاریخ پنج شنبه 1394/10/17 برگزار خواهد شد. جزئیات تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

حضور کاراموزان در جلسه الزامی می باشد.

 

                                  رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان  

                                                   سید حسین معین زاده میرحسینی