جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری به صورت برخط و حضوری در خصوص طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار امروز چهارشنبه مورخ 1400/07/14 در حال برگزاری است.

نتیجه آن متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد.