امروز پنج شنبه، مورخ 25 شهریور ماه سومین و چهارمین مرحله از آزمون کتبی اختبار کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان در نوبت صبح و بعد از ظهر در دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان (سالن کتابخانه) با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید.