اطلاعیه شماره 2

پیرو اطلاعیه مورخه 1400/05/30 بدینوسیله زمان و نحوه مراجعه ی مرحله اول واکسیناسیون وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان به شرح زیر اعلام می گردد.

1_ حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان و به لحاظ وجود محدودیت های خاص مرحله اول صرفاً در روز دوشنبه 1400/06/01 از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر انجام خواهد شد و مراحل بعدی موکول به موافقت دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

2_ ساعت مراجعه همکاران از طریق پیامک به تلفن همراه اعضاء ارسال می گردد.

به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از ازدحام مقتضی است صرفاً همکارانی که پیامک دریافت کرده اند صرفاً در روز و ساعت تعیین شده در محل بزرگراه هفت باغ پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان حاضر شوند.

3_ نظر به اینکه شهرستان های سیرجان ، رفسنجان ، جیرفت و بم دارای دارای دانشگاه علوم پزشکی مستقل از دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند، حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراتب هماهنگی جهت تخصیص و تعیین نوبت واکسیناسیون همکاران شاغل در حوزه های مذکور از طریق دانشگاه های شهرستان موصوف در حال پیگیری است که نتیجه آن متعاقباً اعلام می شود.

 4- همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

 

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان