هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال مصوب تیر ماه ۱۴۰۰ رئیس محترم وقت قوه قضائیه را بررسی و با عنایت به اینکه در آئین‌نامه موصوف موادی تصویب شده  که، هم از حیث تشریفات تصویب و هم از حیث محتوی، فراقانونی بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت و و کیل می‌باشد فلذا با تنفیذ مصوب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ هیئت عمومی به طور فوق‌العاده اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری آئین‌نامه را در وضعیت حاضر قابل اجرا ندانسته و از رئیس محترم قوه قضائیه  انتظار دارند ترتیبی حاصل شود تا فرایند اصلاح آئین‌نامه لایحه بر مدار قانونی اعاده شود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان