‍ به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان دومین جلسه مجازی کمیسیون بانوان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۲۱ با حضور اکثریت اعضا شامل خانم‌ها نوشین سعیدی، سمیه شجاعی، نجمه مطهری، شهرزاد ربیعی و سیما برخوری برگزار شد.
 
در این جلسه مقرر گردید:
 
۱) هر یک از اعضا، در باب بخشی از محورهای اساسنامه تحقیق و تدقیق نمایند و نتیجه را تا پانزده فروردین به اطلاع برسانند.
 
۲) نظر به اینکه جهت سهولت اتخاذ تصمیم و جلب نظر اکثریت آرا، تعداد اعضاء می‌بایست فرد باشد، مقرر گردید سه عضو دیگر  به مجموع اعضای حاضر اضافه گردد.
اسامی اعضای پیشنهادی جدید پس از رایزنی و تبادل نظر، به اطلاع هیئت محترم مدیره جهت اخذ تصمیم و انتصاب، خواهد رسید.
 
۳) مسئولیت هر یک از کمیته‌ها به قرار زیر به یکی از اعضای فعلی سپرده شد:
۳_۱. وکیل نوشین سعیدی، دبیر کمیته حمایت و معاضدت
۳_۲. وکیل نجمه مطهری، دبیر کمیته ورزش و فرهنگ
۳_۳. وکیل سمیه شجاعی، دبیر کمیته ارتباطات
۳_۴. وکیل شهرزاد ربیعی، دبیر کمیته ویژه حقوق کودک
۳_۵. وکیل سیما برخوری دبیر کمیته منع خشونت و آموزش
 
تبصره. عضویت در کمیته‌ها برای کلیه وکلا مجاز است و عضو‌گیری توسط دبیر هر کمیته از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در دو نوبت اعلام و به مدت سه هفته ادامه می‌یابد.
 
۴) مراسم دیدار نوروزی وکیل بانوان جهت ایجاد وفاق و هم‌افزایی و نیز استماع نظرات، پیشنهادات و مشکلات ایشان در نیمه‌ی دوم فروردین‌ماه سال آتی، در محوطه‌ی آزاد یکی از رستوران‌های کرمان به‌صرف عصرانه برگزار خواهد گردید که زمان برگزاری متعاقباً به اطلاع همکاران خواهد رسید.