«گزارش عملکرد  دوره پنجم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان»

بسمه تعالی

به نام خداوند لوح و قلم                                   حقیقت نگار وجود  و عدم

خدایی که داننده راز ماست                             نخستین سرآغاز آغازهاست

 نظر به اینکه به لحاظ محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و مخالفت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با برگزاری جلسه، امکان ارائه عملکرد به صورت حضوری با تعذر مواجه می باشد. بدینوسیله بخشی از اقدامات هیأت مدیره                      دورة پنجم جهت مزید استحضار همکاران محترم اعلام می شود.

انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، در بهمن سال 97 با حضور نسبی همکاران محترم برگزار و آقایان عارفی، رضوانی، فیروزمند، نیکخواه و خواجوئی راد به عنوان هیأت مدیره تعیین شدند. در تاریخ 1397/11/16 این دوره با تعیین هدف «تلاش برای حمایت از تمامیت استقلال و حفظ شأن وکیل» و انتخاب هیأت رئیسه آغاز به کارکرد و در ابتدای امر به منظور جلب مشارکت همکاران در اداره ارکان کانون اعلامیه ی فراخوان داوطلبان عضویت در کمیسیون ها و ... را تصویب و اطلاع رسانی گردید. با استقبال همکاران، درخواست های واصله بررسی و با                          اولویت انتخاب از بین فعالین صنفی، صاحبان تجربه و مدارک علمی اعضای کمیسیون های 14 گانه و ایضاً به منظور                 تعامل بیشتر با وکلای غیرمقیم مرکز استان رابطین هیأت مدیره در شهرستان تعیین گردیدند تا دسترسی وکلا از طریق نامبردگان به کانون بهتر فراهم شود و با این انتخابات فعالیت هیأت مدیره منتخب به صورت رسمی آغاز گردید.

اسفند 97 و در حالیکه هیأت مدیره منتخب، در حال تدارک جشن روز وکیل و استقلال کانون بود، مقرره ایی تحت عنوان آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه با امضای رئیس محترم قوة قضائیه ابلاغ گردید که گرچه در ظاهر جهت تمشیت امور مشاوران محترم قوة قضائیه وضع شده است ولی بعضی مواد آن، استقلال و کیان صنف و جامعه وکالت را مستقیماً نشانه گرفته بود. فلذا اقدامات هیأت مدیره در چهارچوب برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان محترم                  مجلس شورای اسلامی، قوة قضائیه، شخص وزیر دادگستری و مشاورین ایشان و سایر نهادهای تأثیرگذار و استفاده از ظرفیت بدنه وکالت انجام و مآلاً نتیجه 12 ماه تلاش اعضای محترم کانون در فضای حقیقی و مجازی باعث گردید که                سایه ی تصمیم مقررات آئین نامه وضع شده بر قانون منسوخ از کانون ها دور شود.

اسفند 98 و در حالیکه وضعیت بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا اقدامات کانون ها و از جمله برگزاری                       جشن استقلال را تحدید کرده بود و در واپسین روزهای آن، آئین نامه لایحه قانون استقلال که توسط قوة قضائیه                    تنظیم شده بود محرمانه و با تعیین ضرب الاجل 5 روزه جهت اظهارنظر به اسکودا تسلیم و توسط رئیس محترم اتحادیه مورد نظرخواهی کانون ها قرار گرفت.

هیأت مدیره کانون های بیست و پنج گانه کشور از اولین روز بهار 1399 با تکیه و استمداد از بدنه وکلاء در مقابل                      این اقدام غیرقانونی مقاومت کردند. با توجه به محدودیت برگزاری جلسات حضوری اقدامات قابل تحسین و همه جانبه ی وکلاء عضو از طریق فضای مجازی، قوة محترم قضائیه را که تصمیم به اجرای آئین نامه از اوایل روزهای کاری فروردین کرده بود مجاب نمود تا در تصمیم خود تجدیدنظر نماید و مآلاً در خرداد ماه جلسه ای حضوری در اصفهان                    با حضور معاون حقوقی قوة قضائیه، معاون حقوقی ریاست جمهوری، وزیر دادگستری و رؤسای 25 گانه کانون های وکلای دادگستری کشور تدارک و نتیجتاً مقرر گردید اقدامات قوة قضائیه به سیاق قانون اعاده شود و کانون ها خودشان اصلاحات مورد نظر آئین نامه لایحه را در مدت معقول و متعارف تنظیم و به مقام وضع ارسال نمایند و چنانچه عیناً تائید یا تغییرات با نظرات کانون ها انجام شود، اجرا نمایند.

 در این راستا کارگروهی تشکیل گردید تا با استفاده از نظرات معمرین ، هیأت مدیره ها و خصوصاً با تکیه بر نقطه نظرات خوب وکلا، که در خیزش عمومی کرونا ویروس از طریق فضای مجازی تعقیب و اعلام میشد پیشنهادات اصلاحی را تهیه نمایند. این مهم به حول و توفیق الهی و با دخالت موثر کانون کرمان انجام و متن نهایی پس از ویرایش و تائید همه ی کانون ها با نامه ی مشروط به رعایت امانت و حفظ استقلال کانون ها به قوة قضائیه ارسال و تاکید گردیده است که انتظار این بود امانت موصوف به همین شکل تصویب و یا در صورت وجود نقطه نظرات اصلاحی عیناً اعاده تا توسط کانون ها بازبینی شود.  قوة محترم قضائیه با وفای به عهد متن پیشنهادی را بررسی و بدون هرگونه دخل و تصرف به همراه پیشنهادهای اصلاحی به کانون ها اعاده نموده تا در جهت رفع ایرادات موصوف اقدام و مجدداً ارسال شود. این اقدامات   هیأت مدیره در سال 99 که صرفاً با کمک و مدد همکاران فعال در عرصه صنفی انجام شده است تاکنون نتیجه بالا را رقم زده و در کنار آن با برگزاری جلسات هم اندیشی، سخنرانی و استفاده از فضای مجازی مراتب اعتراض کانون کرمان به تصمیم بلاوجه کسب و کار تلقی کردن منصب شریف وکالت را به مجاری ذیربط منتقل و به حول و قوه الهی تا این لحظه مقررة لازم الاجرایی که در این خصوص حیثیت وشرافت وکالت را تحت الشعاع قرار دهد وضع نشده است و ان شاءاله وضع نخواهد شد.

عملکرد: تبیین و ارائه عملکرد هیأت مدیره متکی و منوط به آن است که به شرح وظایف مندرج در قانون توجه شده و براساس آن اجمال خدمات و وظایف انجام شده به محضر اعضای محترم اعلام شود.

مطابق ماده 6 لایحه ی قانونی استقلال، وظایف کانون وکلاء به 1_ دادن پروانه وکالت، 2_ اداره امور راجع به                      وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء، 3_ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء، 4_ معاضدت قضائی                                     5_ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء محدود شده است.

در راستای تحقق اهداف و وظایف موصوف اقدامات ذیل توسط کانون انجام شده است؛

الف) دادن پروانه وکالت:

الف = 1 صدور پروانه برای کارآموزانی که در آزمون قبول شده اند.

هیأت مدیره دورة پنجم در اردیبهشت سال 98 با دعوت از مدرسین دانشگاهی و وکیل نسبت به برگزاری آزمون                   اختبار کتبی و شفاهی تعداد 72 نفر از کارآموزان پذیرفته شده آزمون سنوات قبل و در مهر ماه سال 99 به همین منوال نسبت به برگزاری آزمون اختبار تعداد 84 نفر کارآموزان پذیرفته شده در آزمون اقدم و مآلاً نسبت به صدور پروانه وکالت برای 144 نفر از قبول شدگان آزمون اختبار کتبی و شفاهی اقدام نموده است. و در سال 98 تعداد 12جلسه                     (تقریباً هر ماه یک جلسه) آموزشی و عملی با دعوت از اساتید مطرح وکلا و قضات با سابقه به صورت حضوری و در سال 99 با توجه به محدودیت برگزاری جلسات حضوری نسبت به برگزاری چند جلسه مجازی اقدام و مآلاً در پایان دوره کارآموزی تکالیف کارآموزان شامل گزارشات هفتگی تهیه شده از پرونده ها، مقاله علمی و غیره توسط اعضای کمیسیون مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار گرفته است و این روند برای کارآموزان فعلی نیز ادامه دارد.

در کنار این اقدامات، کانون به عنوان عضو موثر کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموز جلسه ی مربوط به سنوات 98 و 99 را با حضور رئیس کل محترم دادگستری و رئیس دادگاههای انقلاب کرمان تشکیل و با در نظر گرفتن شاخص های موثر نسبت به تعیین تعداد 90 کارآموز برای سال 1398 و تعداد 100 کارآموز برای سال 1399 اقدام نموده است.

الف= 2 صدور پروانه وکالت برای متقاضیان بندهای ب و د  ماده 8 لایحه ی استقلال:

در سنوات 98 و 99 تعداد 8 نفر از قضات سابق به استناد بند ب  تقاضای صدور پروانه وکالت نموده اند که هیأت مدیره                 با 4 درخواست موافقت و پروانه وکالت صادر نموده و با 4 درخواست دیگر مخالفت نموده است. ایضاً تعداد 26 نفر از بازنشستگان مراجع دولتی مستند به بند د ماده 8 لایحه استقلال تقاضای پروانه کارآموزی وکالت نموده اند که 15 درخواست مطابق با قانون تشخیص و موافقت شده و درخواست 11 نفر دیگر رد شده است.

ب) اداره راجع به امور وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء:

توضیحات راجع به انجام این شق از وظیفه کانون ها در دیباچه همین گزارش تقریباً به صورت مفصل بیان گردید و از توضیح مجدد آن که تصدیع اوقات است امتناع و صرفاً اشاره می نماید در این خصوص هیأت مدیره از تمام توان و ظرفیت خود در جهت روشنگری و تبیین جایگاه وکالت استفاده نموده و با تکیه بر کمک همه وکلای عضو خصوصاً استفاده از فضای مجازی از هر مناسبت و جلسه ای برای جلوگیری از عدم تصویب مقرراتی که بر خلاف لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا بوده است استفاده کرده است که نمونه بارز آن تمشیت نکردن از آئین نامه تنظیمی توسط قوة قضائیه و کسب و کار تلقی کردن وکالت تا این تاریخ می باشد. در باب نظارت بر اعمال وکلاء کمیسیون نظارت در حدود قانون اقدامات مناسب را  انجام و نتیجه گزارشات خود را به هیأت مدیره تسلیم و در مواردی که لازم بوده است موضوع به دادسرا ارجاع شده است. شاخص ترین نوع آن راجع به تمرکز امور وکالت در غیر محل مندرج در پروانه بوده است.

اقدامات کمیسیون نقل و انتقالات: محل اشتغال کسانی که حائز شرایط صدور پروانه کارآموزی یا وکالت تشخیص داده می شود، توسط هیأت مدیره تعیین و ابلاغ شده است. کمیسیون نقل و انتقالات در این دوره بدواً نسبت به بررسی وضعیت اشتغال اشخاص غیربومی که پروانه از کانون کرمان گرفته اند اقدام و تقریباً تمامی اعضاء غیرمستقر تعیین تکلیف شده و به شهرهای مقصد منتقل شده اند. درخواست همکاران بومی که امکان استقرار در حوزه تعیین شده را نداشته اند بدواً در کمیسیون نقل و انتقالات بررسی و تعیین تکلیف گردید و سپس در هیأت مدیره مطرح و تصویب شده است. در سنوات 98 و 99 بالغ بر 200 مورد درخواست از همکاران وکیل غیربومی بررسی و محل اشتغال آنها از استان کرمان به استانهای دیگر منتقل شده است.

ج) رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء:

در راستای اجرای این بخش از وظایف کانون ها، هیأت مدیره با تقویت شعب دادیاری و دادگاهها سعی وافر نموده است که ضمن حفظ احترام کامل همکاران وکیل، سیاق رسیدگی مرجع انتظامی کانون به نحوی پیش برود که هیچ مرجع دیگری نیازی به دخالت و نظارت را احساس ننماید.

تعداد 266 فقره شکایت در سال 98 در کانون ثبت و به دادسرا ارجاع شده است. از این تعداد 127 فقره آن منجر به                   صدور قرار منع تعقیب و 67 فقره منجر به صدور قرار احراز وقوع تخلف انتظامی شده است. با ارجاع قرارهای                         منع تعقیب که مورد اعتراض واقع شده و قرارهای احراز تخلف، به شعب دادگاه های انتظامی نهایتاً در 34 فقره کیفرخواست تائید و حکم محکومیت صادر شده و در 43 فقره نیز قرار احراز وقوع تخلف نقض یا اعتراض به قرار                 منع تعقیب تائید و مآلاً برائت حاکم شده است.

در سال 99 تعداد 183 فقره شکایت از عملکرد همکاران به کانون واصل و در دادسرا رسیدگی که نسبت به تعداد 110 فقره آن قرار منع تعقیب و در خصوص 65 فقره قرار وقوع تخلف صادر و به دادگاه ارسال شده است. نتیجه رسیدگی در               شعب سه گانه دادگاه انتظامی نیز مبین آن است که در سال 99 جمعاً 32 فقره حکم محکومیت انتظامی و 19 فقره حکم در قالب تائید قرار منع تعقیب یا نقض قرار وقوع تخلف و اصدار حکم برائت صادر شده است. در این دو سال 34 فقره قرار عدم صلاحیت به شایستگی کانون های متبوع نیز صادر و پرونده ها به مراجع صالحه ارسال شده و تصمیم در حال رسیدگی                می باشد.

د) معاضدت قضائی:

پر واضح و مبرهن است که معاضدت قضائی توسط کانون ها و در کنار و همگام با آن انجام وکالت های تسخیری سالهاست که چون نگینی بر تارک کانون می درخشد و این دو نهاد جایگاه کانون ها را در بالاتر از یک موسسه خصوصی مستقل که عهده دار ارائه خدمات عمومی حاکمیت می باشد ارتقاء داده است.

هر زمان که معاندین وکالت در باب تنزل ارزش این منصب شریف اقدام و یا اظهاری می کردند، تمسک به اینکه سالها وکلاء وکالت های معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان و عدم اخذ هرگونه وجه از موکلین و حتی دولت که وظیفه پرداخت حق الوکاله را داشته است انجام داده اند، پاسخ دندانشکنی به نامبردگان بوده که آنها را مجبور به عقب نشینی کرده است.

علی ایحال در سال 1398 تعداد 177 درخواست وکالت معاضدتی ثبت که نسبت به 157 فقره آن وکیل معرفی و 20 درخواست نیز واجد شرایط استفاده از خدمات معاضدتی تشخیص داده نشده اند. این آمار در سال 1399نیز  124 فقره بوده که 57 فقره آن رد و برای بقیه وکیل معاضدتی تعیین شده است. این معاضدت های موردی علاوه بر معاضدت های سازمانی است که کانون در محل مجتمع های قضائی اعم از دادگاه و دادسرا به صورت روزانه برگزار کرده و می نماید.

در خصوص وکالت تسخیری حسب درخواست محاکم از کانون در سال 1398 تعداد 200 فقره و در سال 1399 تعداد 171 فقره درخواست به کانون ارسال و 371 وکیل جهت وکالت تسخیری به محاکم معرفی شده است. این وکالت علاوه بر وکالت های تسخیری متعددی است که راساً توسط دادگاه ها به وکلای محترم ارجاع و نامبردگان نسبت به انجام آن اقدام نموده و می نماید.

اقدام قانونی جهت وصول حق الوکاله های وکالت تسخیری از طریق کانون ها یا محوریت کانون مرکز انجام و مبالغ                     قابل توجهی در قانون بودجه کل کشور نیز تخصیص ولی علیرغم پیگیری های مکرر اعلام شده که تاکنون مبلغ تخصیصی به قوة قضائیه ابلاغ نشده است تا پرداخت شود ولی اقدامات قانونی جهت وصول آن مستمراً از طریق کانون مرکز ادمه دارد.

ه) فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء:

هیأت مدیره در راستای تحقق این وظیفه مهم ید استعانت به سوی همکاران وکیل دراز نموده است و در جلسات ابتدای              سال اول از دوره دوم نسبت به تعیین اعضای کمیسیون های محترم آموزش و پژوهش و انتشارات اقدام نموده است                              تا نامبردگان که اکثریت از مدرسین محترم دانشگاه و وکیل می باشند در کنار کمیسیون کارآموزی بنا به تشخیص ضرورت ها نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات بحث علمی و ایضاً انتشار مجله کانون اقدام نمایند.

در سال 1398 بالغ بر 12 جلسه آموزشی کاربردی بسیار خوب با دعوت از اساتید دانشگاه، قضات دیوان عالی کشور برگزار گردیده ولی متاسفانه در سال 1399 به لحاظ؛

1_ عدم هم بستگی لازم بین اعضای کمیسیون های موصوف

2_شیوع کرونا و محدودیت های ناشی از منع برگزاری جلسات حضوری باعث گردید که این حرکت علمی و مورد نیاز به حد مورد انتظار انجام نشود، هر چند که زیرساخت های برگزاری جلسات به صورت مجازی فراهم و چندین جلسه هم برگزار شده است.

قطعاً استحضار حاصل است که فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی همکاران مقید به همکاری توأمان کانون، کمیسیون ها و وکلاء می باشد.

کانون وظیفه فراهم نمودن زیرساخت ها را دارد که در حد بضاعت انجام و با توسعه سالن اجتماعات طبقه همکف فضا را از هر حیث برای این امر فراهم نموده است ولی کمیسیون های مربوطه در حد قابل انتظار تشکیل نشد. و اگر هم جلساتی را با تعب فراوان هماهنگ کرده حضار، محدود به کارآموزان وکالت بوده و عدم استقبال همکاران وکیل شوق و شعف تشکیل جلسات کاربردی بعدی را تحت الشعاع قرار داده است. لازم است سیاست های تشویقی به نهجی که در آئین نامه پیشنهادی دیده شده است برای همکاران عضو کمیسیون و عضو کانون دیده شود تا تحقق این هدف بیشتر از قبل محقق شود.

در پایان خاطرنشان می دارد تحقق این اهداف که گفته آمد امکانپذیر نبوده و نمی باشد، جزء در سایه مشارکت و مساعدت همکاران محترم وکیل و کارآموز که چه از نظر مادی با پرداخت حق عضویت و غیره آن و چه از نظر معنوی با ارائه نقطه نظرات از طریق فضای حقیقی و مجازی و شرکت در جلسات علمی و مناسبتی دیگر کانون را مساعدت نموده اند.

قطعاً استحضار حاصل است که کانون ها متکی به هیچگونه پشتوانه مالی خارج از کانون نبوده و هزینه ایجاد، بقاء و استمرار فعالیت های کانون صرفاً از طریق اعضاء تامین می شود.

 

منابع _ دریافت ها و هزینه ها

سال 1398:

1_ دریافتی بابت حق عضویت وکلاء و کارآموزان  17/465/164/582ریال

2_ درآمد ناشی از سهم کانون از حق الوکاله همکاران  2/760/827/001ریال

3_ فروش وکالتنامه  378/000/000ریال

4_ جمع هزینه های اداری شامل حقوق  مزایا، تجهیزات و غیره تقریباً 17/000/000/000

 

 سال 1399:

1_ دریافتی بابت حق عضویت وکلاء و کارآموزان  19/967/558/458

2_ درآمد ناشی از سهم کانون از حق الوکاله همکاران  2/569/489/998ریال

3_ فروش وکالتنامه  331/500/000ریال

4_ جمع هزینه های اداری شامل حقوق  مزایا، تجهیزات و غیره تقریباً 20/000/000/000

تبصره یک: لازم به یادآوری است که وجوه مربوط به صندوق حمایت از وکلاء جزء منابع مالی کانون محسوب نمی شود. صندوق حمایت برساس آن تعداد از اعضای کانون که عضو فعال صندوق می باشند صرف نظر از آن که وکیل پروانه خود را تمدید کرده باشد یا نباشد هر سه ماه یکبار فیش هایی تحت عنوان 4 درصد سهم کانون محاسبه و ارسال می نماید. کانون کرمان با جلب مشارکت همکاران و بعضاً استفاده از سایر منابع تمام اهتمام خود جهت پرداخت این مبالغ به صندوق را انجام داده تا در خصوص برقراری مستمری همکاران خللی وارد نیاید و در حال حاضر نیز به محض فراهم شدن شرایط مستمری متقاضیان بلادرنگ برقرار شده است.

موضوع ساختمان: همکاران محترم استحضار دارند که ضرورت پیش بینی ساختمانی که مطابق با شأن و جمعیت وکلای کانون کرمان باشد امری اجتناب ناپذیر بوده و می باشد، به همین لحاظ احداث ساختمان اداری کانون در کیلومتر 3                     هفت باغ علوی در ادوار گذشته شروع و مدتی به لحاظ اختلاف نظرهای موجود با پیمانکار و غیره متوقف شده بود.

هیأت مدیره دورة پنجم در این دوره بدواً اختلاف موجود با پیمانکار را تعیین تکلیف نمود و سپس با ارجاع و قبول زحمت احدی از اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیر اجرایی و رعایت حداکثر نوع نظارت، عملیات تکمیل سه طبقه از ساختمان و نصب و راه اندازی سیستم گرمایشی و سرمایشی کامل پروژه انجام داده و در صدد است ان شاءالله تا پایان سال 99 سه طبقه را تکمیل و در اختیار کانون بگذارد تا با تشخیص هیأت مدیره بعدی اقدام با صلاحدید کانون و اعضاء انجام پذیرد.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                               تو خشنود باشی و ما رستگار

 

هیأت مدیره دوره پنجم کانون وکلای دادگستری کرمان:

علی خواجوئی راد                   علی فیروزمند                سعید نیکخواه                محمد عارفی                    وحید رضوانی

 

نظر به محدودیت برگزاری جلسه حضوری و در راستای فراهم نمودن دسترسی همکاران به اطلاعات و عملکرد دوره پنجم اهم اقدامات انجام شده اطلاع رسانی و به استحضار می رساند : همکاران محترم می توانند جهت ملاحظه مستندات گزارش و سایر اطلاعات به کانون مراجعه نمایند.