به نام خدا
"فراخوان عضویت در کمیسیون های کانون وکلای دادگستری کرمان"
به منظور تحقق و پیشبرد امر مشارکت وکلا در امور کانون و استفاده از نظرات مشورتی همکاران و در جهت اهداف و مقاصد کانون از کلیه همکاران عضو کانون کرمان که قصد همکاری با کمیسیون های زیر را دارند، درخواست می شود ظرف مدت یک هفته از طریق لینک:
http://ums.kermanbar.com/#!/login
یا به صورت حضوری تقاضای خود را به هیئت مدیره تقدیم نمایند.
۱.کمیسیون کارآموزی۲. کمیسیون رفاه ۳. کمیسیون پارلمانی ۴.کمیسیون آموزش ۵.کمیسیون بانوان ۶.کمیسیون حقوق شهروندی ۷.کمیسیون معاضدت ۸.کمیسیون حمایت ۹.کمیسیون حل اختلاف ۱۰.کمیسیون رویه قضایی ۱۱.کمیسیون ورزش ۱۲.کمیسیون انتشارات ۱۳.کمیسیون نظارت ۱۴.کمیسیون نقل و انتقال ۱۵.کمیسیون ماده ۵۵
" هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان"