با توجه به استقبال همکاران محترم از انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان،  هیئت نظارت مهلت اخذ رای را تا ساعت ۱۶/۳۰ تمدید نمود.