درخواست کمیسیون بانوان از وکلای توانمند جهت همکاری و عضویت در کمیته‌های حمایت و معاضدت، آموزش، منع خشونت علیه زنان ، ارتباطات، ورزش و فرهنگ و کمیته ویژه حقوق کودک

نویسنده:

اطلاعیه     کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان جهت نیل به اهداف عالی خود که در دو بخش افزایش توانمندی وکیل بانوان و صیانت از حقوق شهروندی زنان و کودکان آسیب دیده خلاصه می‌گردد، در نظر دارد در قالب تشکیل شش کمیته‌ی مجزا، از وکلای توانمند در حوزه‌ی فعالیت هر یک از کمیته‌ها درخواست همکاری و عضویت نماید.

اطلاعیه کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

  قابل توجه همکاران محترم:   با توجه به اعلام کانون و...