آئین نامه نحوه تشکیل و اداره کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری استان کرمان مصوب 1399/12/12

نویسنده:

     

دومین جلسه کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری کرمان به صورت مجازی برگزار شد

نویسنده:

  ‍ به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان دومین جلسه مجازی کمیسیون بانوان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ رأس ساعت ۲۱ با حضور اکثریت اعضا شامل خانم‌ها نوشین سعیدی، سمیه شجاعی، نجمه مطهری، شهرزاد ربیعی و سیما برخوری برگزار شد.   در این جلسه مقرر گردید: