اولین تور گردشگری خارج از کشور با شرایط ویژه به مقصد مالزی و سنگاپور- اطلاعیه کمیسیون رفاه و امور اجتماعی

نویسنده:

همکاران محترم اولین تور گردشگری خارج از کشور با شرایط ویژه به مقصد مالزی و سنگاپور با پیگیری کمیسیون محترم رفاه در حال راه اندازی می باشد لذا جهت اطلاع اعلام میدارد که متقاضیان حداکثر تا تاریخ 1394/10/15 با در دست داشتن مدارک ذیل به کانون مراجعه نمایند. 1 - پاسپورت که 6 ماه اعتبار داشته باشد. 2 - یک قطعه عکس شرایط و هزینه ها به شرح ذیل اعلام می گردد. زمان سفر 9 بهمن ماه لغایت 17 بهمن ماه هزینه ها:( به صورت نق...

اطلاعیه کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه مسکن )

نویسنده:

کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه مســـکن ) در راستای اهــــداف و رسالت خود ، از همـــکاران متقاضی برای تأمین مسکن ، دفتر کار و ویلا