آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نویسنده:

مرجع تصویب: هيات وزيرانشماره ویژه نامه: ۷۹۰         سه‌شنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۴    سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۲آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرستشماره۴۸۷۷۳/ت۵۱۱۷۸هـ                                   &...

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ابلاغ گردید

نویسنده:

شماره ویژه نامه: ۷۸۹         یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴<PrintLaw.aspx?Code=5133>    سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیشماره۲۳۷۷۸/۹۵                                        &nbs...