قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ابلاغ گردید

نویسنده:

شماره ویژه نامه: ۷۸۹         یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴<PrintLaw.aspx?Code=5133>    سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیشماره۲۳۷۷۸/۹۵                                        &nbs...

ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری کرمان با موسسات حقوقی

نویسنده:

حسب مصوبه مورخه 94/4/2 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان، پس از بررسی موضوع و استماع و تبادل نظر بین اعضای هیئت مدیره و با توجه به مصوبه اسکودا در همایش لرستان و همجنین توجه به مقررات مشابه در کانونهای دیگر مقرر گردید: هرگونه همکاری با موسسات حقوقی، تخلف محسوب گردیده و قابلیت تعقیب انتظامی دارد. در این خصوص مقرر گردید مراتب ممنوعیت همکاری از طرق مقتضی به اطلاع همکاران رسیده و کمیسیون نظارت و بازرسی...