برنامه استقرار کارآموزان در اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

قابل توجه کاراموزان محترم جهت اطلاع از برنامه استقرار کاراموزان در اداره معاضدت قضائی کانون به قسمت اخبار کارآموزی مراجعه نمایید. تذکر : عدم حضور در تاریخ مقرر به استناد بند 8 ماده 11 شرح وظایف کارآموزی نمره منفی را در بررسی نهایی مدارک در پی خواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نویسنده:

مرجع تصویب: هيات وزيرانشماره ویژه نامه: ۷۹۰         سه‌شنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۴    سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۲آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرستشماره۴۸۷۷۳/ت۵۱۱۷۸هـ                                   &...