قابل توجه همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان

نویسنده:

در راستای خدمات رسانی به همکاران محترم ، هیئت مدیره اقدام به انعقاد قرارداد خرید پوشاک با مارک جیووانی جنتیله در نمایندگی کرمان با تخفیفات ویژه نموده است که بدینوسیله مراتب جهت بهره مندی از این شرایط اعلام می گردد و به منظور کسب اطلاع تصویر قرارداد جهت اطلاع عموم درج می گردد.           هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان  

برگزاری کنفرانس و کارگاه بین المللی داوری و تجاری بین المللی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

نویسنده: