به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت: دیدار اعضای هیأت مدیره و تعدادی از دادیاران و قضات دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کرمان با رئیس کل دادگستری استان

نویسنده:

   

جلسه توجیهی پذیرفته شدگان آزمون ورودی وکالت سال 1398 برگزار گردید

نویسنده: