دومین هیأت عمومی چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد

نویسنده:

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع دعاوی له و علیه شرکت‌های تجاری

نویسنده: