عصر امروز؛ دومین مرحله از اختبار دوره نهم کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد

نویسنده:

برگزاری ضیافت معنوی افطاری کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده: