کارگاه تخصصی "تعدیل‌کننده‌های مجازات در قانون مجازات اسلامی" برگزار شد

نویسنده:

برگزاری جلسه تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1397 با حضور اعضای هیأت مدیره

نویسنده: