حضور مقامات بلند پایه قضایی استان در کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

گزارش تصویری دلجویی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

نویسنده: