با حضور معاون وزیر دادگستری؛ کلینیک حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری کرمان افتتاح شد

نویسنده:

اولین دوره تخصصی آموزش حقوق کودک برگزار گردید

نویسنده: