مراسم دیدار نوروزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان از نگاه لنز دوربین

نویسنده:

گزارش تصویری دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان و اداره معاضدت قضایی با رئیس اداره زندان شهرستان کرمان

نویسنده: