برگزاری نشست علمی با حضور دکتر اردبیلی

نویسنده:

   

نشست هم اندیشی علمی قضات و وکلای دادگستری استان کرمان با موضوع تعدیل قراردادی و قضائی

نویسنده: