نشست علمى و تخصصی با موضوع "تحول و بازنگری در قوانين و مقررات در پرتو سياست‌های كلی قانونگذاری" (ابلاغی در مهر ماه ٩٨ از سوی مقام معظم رهبری) برگزار گردید

نویسنده:

   

گزارش تصویری همايش ملي "كانون هاي وكلا و وكيل دادگستري با محوريت واقعيت هاي موجود، چالش ها و راهكارها"

نویسنده: