اختبار کتبی کاراموزان وکالت در روزهای نهم ،دهم و یازدهم مهرماه 1399 برگزار شد

نویسنده:

   

به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت: دیدار اعضای هیأت مدیره و تعدادی از دادیاران و قضات دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کرمان با رئیس کل دادگستری استان

نویسنده: