کمک‌های کانون وکلای دادگستری استان کرمان به زلزله زدگان غرب کشور

نویسنده:

کودکان کُــــرد این روزها، جان در پدر و مادرانشان نیست اما جان پدر و مادر و سایر عزیزان آن‌ها حلول کرده در مردم دلسوز مناطق مختلف. اعضای کانون وکلای دادگستری کرمان از کانون زلزله دور بودند اما تمام وجودشان لرزید. زلزله تمامیِ بیرون و درون آن ها را لرزاند. وکــــلای کــــرمان به ق...

جلسه سخنرانی تخصصی با عنوان «بررسی امارات و فنون تفسیر و رفع تعارض از قراردادهای خصوصی»

نویسنده: