لیست اسامی کارآموزان وکالت معرفی شده به دادگستری کل استان کرمان جهت ارائه معاضدت قضائی.....

نویسنده:

 

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی داوری با حضور دکتر ربیعا اسکینی

نویسنده:

همکاران محترم ، نظر به اهمیت موضوع داوری و به منظور ارتقاء سطح علمی و آگاهی وکلای معزز، با پیگیری هیأت مدیره کارگاه آموزشی با حضور دکتر ربیعا اسکینی و با عنوان کارگاه آموزشی و تخصصی داوری در دو مبحث متفاوت طبق جدول ذیل برگزار می گردد. از عموم همکاران جهت شرکت دعوت بعمل می آید. زمان: سه شنبه : 1396/2/19 ساعت 11        ( کارگاه آموزشی و تخصصی داوری 1) سه شنبه : 1396/2/19 ساعت 17        (کارگاه...