جلسه سخنرانی دکتر محمدعلی داوریار، رئیس دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی با موضوع «ارث» برگزار می‌گردد

نویسنده:

جلسه سخنرانی دکتر محمدعلی داوریار، رئیس دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی با موضوع «ارث» روز پنجشنبه مورخ 9 اذر ماه سال جاری ساعت 10 الی 12 در محل سالن اجتماعات کانون برگزار می گردد. حضور همه کارآموزان در این جلسه الزامی است.

لیست اسامی کارآموزان محترم معرفی شده به دادسرای 22 بهمن جهت ارائه معاضدت قضایی از مورخ 1396/8/1 لغایت 1396/8/30

نویسنده: