جلسه سخنرانی با موضوع «نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری» برگزار می‌گردد

نویسنده:

جلسه سخنرانی با موضوع «نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی با نیم نگاهی به مباحث میانجیگری از قانون آئین دادرسی کیفری» برگزار می‌گردد. سخنران: جناب آقای قتلویی، رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان کرمان و مدرس دانشگاه زمان: روز پنجشنبه، مورخ 1396/11/26 ساعت 10 صبح مکان: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری کرمان...

اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک پایان دوره کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک پایان دوره کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان کرمان