لیست اسامی کارآموزان جهت استقرار در اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری استان کرمان از تاریخ 1395/11/25

نویسنده:

برگزاری جلسه سخنرانی بهمن ماه 95

نویسنده:

کارآموزان محترم جلسه سخنرانی دکتر محمد مصدق معاون قضایی نیروهای مسلح و قاضی دیوان عالی کشور - با عنوان " بررسی مقررات تعدد و تکرار جرم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی " روز پنجشنبه 1395/11/7 ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات کانون برگزار می گردد. حضور کارآموزان بومی ورودی 94 و مشمولین بند دال الزامی است .    کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان