اسامی اعضای کمیسیون‌های رفاه، آموزش و پژوهش و انتشارات کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، متعاقب صورت جلسه هیأت مدیره مورخ 21 اسفند ماه سال جاری، اسامی اعضای کمیسیون‌های رفاه، انتشارات و آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری کرمان به شرح ذیل اعلام می‌گردند: اعضای کمیسیون رفاه به ترتیب خانم‌ها و آقایان: منصوره نخعی امرودی، حجت تبریزی، ایمان جبال بارزی هوکرد، ستاره سر سالاری، آسیه خدابخشی صوغانی، حدیث ایرانمنش و امین پورامینایی از طرف هیأت م...

اطلاعیه آزمون اختبار کتبی سال 1398 کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

بر اساس مصوبه 1397/12/21 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، زمان برگزاری اختبار کتبی سال 1398 برای روزهای «چهارشنبه» ، «پنج شنبه» و «جمعه» مورخ 4 ، 5 و 6 اردیبهشت ماه سال 1398 تعیین گردید.