رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان: قوانین و نهادهای حمایتی از خبرنگاران در حداقل‌ است

نویسنده:

  رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: قوانین حمایتی از خبرنگاران و نهادهای حمایتی از آنان برای احقاق حقوقشان در حداقل است.   به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی در بازدید از دفتر خبرگزاری دانشجویان استان کرمان- ایسنا به مناسبت هفته خبرنگار بیان کرد: رسانه‌ها به خصوص مطبوعات آزاد و مستقل، پرچمدار و نماينده افکار عمومی ه...

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان خبر داد: تدوین نظام نامه حمایت قضایی از خبرنگاران در دست پیگیری

نویسنده:

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان خبر داد: تدوین نظام نامه حمایت قضایی از خبرنگاران در دست پیگیری رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در حال تدوین نظام نامه‌ای برای حمایت قضایی از خبرنگاران در سطح کشور است.