فراخوان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با هدف ارتقای حقوق انسانی و ترویج و تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:

  فراخوان کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز جهت جلب توجه بیشتر جامعه وکلا نسبت به ضرورت کنشگری حقوقی و ارائه خدمات عام المنفعه با هدف ارتقای حقوق انسانی و ترویج و تحقق حقوق شهروندی  

اسامی قبول شدگان اختبار سال 1398 کانون وکلای دادگستری استان کرمان بر اساس رتبه

نویسنده: