اسامی و آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مستقر در شهر کرمان

نویسنده:

 

انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بین کانون وکلای دادگستری کرمان و انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران

نویسنده:

انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بین کانون وکلای دادگستری کرمان و انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران جهت استفاده بهینه از توان و ظرفیت علمی و پژوهشی مشترک (بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای) و استفاده از ظرفیت‌های متقابل در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی در راستای توسعه مباحث مرتبط با آئین دادرسی مدنی و داوری