نمایندگی موسسه دکتر محمدحسین شهبازی در کرمان برگزار می کند: دوره مقدماتی قرارداد نویسی

نویسنده:

 

دوره آموزشی قضائی با موضوع "مقررات و رویه های سازمان های بیمه ای در پرداخت خسارت" به صورت مجازی برگزار می‌گردد

نویسنده: