ممنوعیت همکاری وکلا و کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری کرمان با موسسات حقوقی

نویسنده:

حسب مصوبه مورخه 94/4/2 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان، پس از بررسی موضوع و استماع و تبادل نظر بین اعضای هیئت مدیره و با توجه به مصوبه اسکودا در همایش لرستان و همجنین توجه به مقررات مشابه در کانونهای دیگر مقرر گردید: هرگونه همکاری با موسسات حقوقی، تخلف محسوب گردیده و قابلیت تعقیب انتظامی دارد. در این خصوص مقرر گردید مراتب ممنوعیت همکاری از طرق مقتضی به اطلاع همکاران رسیده و کمیسیون نظارت و بازرسی...

اهم مصوبات جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان مورخ 1394/4/2

نویسنده:

  1 - انتخاب یکی از وکلای عضو کمیسیون انفورماتیک کانون بعنوان نماینده جهت انجام امور مربوط به اخذ شناسه ملی کانون 2 - مقرر گردید با توجه به پیشنهاد اسکودا مبنی بر تشویق وکلا به نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از وکلایی که نامزد انتخابات مجلس می گردند حمایت منطقی ، محلی و صنفی بعمل آید. 3 - موضوع ممنوعیت همکاری و عضویت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با موسسات حقوقی مطرح و مقرر گردید که بر اساس مصوبه همایش لرستان هرگونه همکاری با موسسات مذکور تخلف محسوب گردید...