آئين نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

     به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان نقل و انتقال راجع به محل اشتغال( وكلاي دادگستري و کارآموزان) و ایجاد ضوابط یکسان برای متقاضیان با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخير ماده 2 و ماده 6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون...

آئین نامه نحوه تشکیل و اداره کمیسیون های کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

مقدمه : به منظور تحقق و پیشبرد امر مشارکت وکلا در امور کانون وکلا و استفاده از نظرات مشورتی همکاران وکیل در جهت اهداف و مقاصد کانون وکلای دادگستری کرمان و پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات هیأت مدیره و اجرا آئین نامه ها و مقررات، کمیسیون های مختلف کانون بر اساس این آئین نامه تشکیل و به ترتیب ذیل عملکرد خود را تنظیم می کنند. فصل اول : اعضای کمیسیون ماده 1 - اعضای کمیسیون های کانون وکلای دادگستری کرمان بر حسب نیاز...