گزیده ای از سومین شماره ماهنامه صوراسرافیل ویژه همایش اسکودا در لرستان

نویسنده:

     

نشست حقوق شهروندی در پرتو گفتمانهای سه گانه حقوق بشر با حضور دکتر حسین شریفی طراز کوهی ......

نویسنده:

نشست حقوق شهروندی در پرتو گفتمانهای سه گاه حقوق بشر با حضور دکتر حسین شریفی طراز کوهی روز پنج شنبه 94/2/31 ساعت 10 صبح در سالن همایش های کانون وکلای دادگستری استان کرمان برگزار می گردد.