برگزاری همایش مشترک اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و کانون بین المللی وکلا (IBM)

نویسنده:

  اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و کانون بین المللی وکلا(IBA) برگزار می کنند : همایش "استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا از منظر بین المللی"با شرکت و سخنرانی رؤسای اتحادیه های کانون های وکلای آلمان ، اتریش، هلند، فرانسه ، ترکیه و مقامات عالی رتبهIBM ( کانون بین المللی وکلا )و رؤسای کانونهای وکلای آنکارا، استانبول و ازمیر و متخصصان ایرانی ز...

اولین همایش ملی حقوق شهروندی و قوانین و مقررات شهرداریها از سوی شهرداری همدان در تاریخ 15 و 16 مهرماه

نویسنده: