جدول زمانبندی و مراحل تمدید پروانه کارآموزان وکالت ، وکلای پایه آبانماه 96-95

نویسنده:

 

جلسات هیئت مدیره با مسئولین دادگستری پیرامون مسائل مربوط به ابلاغ الکترونیک و .......

نویسنده:

سلام همکاران ارجمند درهفته آینده هیات مدیره جلساتی پیرامون مسائل مربوط به ابلاغ الکترونیک و همچنین معضل موسسات حقوقی وداوری بامسئولین دادگستری استان دارد. شایسته است، همکاران عزیز پیشنهادات وانتقادات خودرا دراین موارد برای طرح به دفتر کانون تقدیم یاازطریق ایمیل کانون ارسال فرمایند .Kermankanon@gmail.com هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان