لیست اسامی کارآموزان جهت استقرار در اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری کرمان در سال 95

نویسنده:

 کارآموزان محترم جهت اطلاع از برنامه استقرار کارآموزان در اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری کرمان سال 95 به قسمت اخبار کارآموزی مراجعه نمایید.

%40 تخفیف سامانه هوشمند قوانین ویژه وکلای استان کرمان

نویسنده: