اطلاعیه - برگزاری مجمع عمومی

نویسنده:

مشورت ادراک و هوشیاری دهد       عقلها، مر عقل را یاری دهد نظر به سیاست هیأت مدیره مبنی بر بهرمندی از خرد جمعی و اطلاع همکاران گرامی از عملکرد هیأت مدیره در دوره سوم و همچنین نظر به تجربیاتی که از  سایر کانون های وکلا حاصل گردیده و نظر به اهمیت شرایط زمانی از جهت طرح لایحه وکالت در مجلس و تلاشهایی که به منظور استقلال و ارتقاء جایگاه فرهنگی کانون بعمل آمده و ضرورت ترغیب وکلای فرهیخته و نیک نام به مشارکت در اداره کانون ، هیأت مدیره  در جلسه 1395/7/...

بازدید کارآموزان از ندامتگاه مرکزی کرمان .......

نویسنده:

کارآموزان  محترم طبق هماهنگی انجام شده و به منظور آشنایی با یکی از مهمترین مراکزی که در راستای امر وکالت مورد توجه خواهد بود مقرر گردید تعداد محدودی از کارآموزان از ندامتگاه مرکزی کرمان بازدید نمایند لذا از متقاضیان درخواست   می شود در صورت تمایل حداکثر تا 5/8/95 مراتب حضور خود را به کمیسیون کارآموزی اعلام نمایند. انتخاب بازدید کنندگان بر اساس اولویت ثبت نام می باشد.                &nb...