قرارداد فی ما بین کلینیک روانشناسی و مشاوره مهرسا با کانون وکلای دادگستری کرمان جهت ارائه خدمات مختلف روانشناختی اعم از مشاوره فردی، برگزاری دوره های مختلف آموزشی مرتبط و امور پژوهشی

نویسنده:

  قرارداد فی ما بین کلینیک روانشناسی و مشاوره مهرسا با کانون وکلای دادگستری کرمان جهت ارائه خدمات مختلف روانشناختی اعم از مشاوره فردی، برگزاری دوره های مختلف آموزشی مرتبط و امور پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی، مشاوره تحصیلی، انجام آزمون های روانشناختی، ارائه راهنمایی، زوج درمانی، خانواده درمانی و غیره می‌باشد که خدمات مذکور با تخفیف 30 درصدی نسبت به تعرفه، به وکلا و پرسنل عضو که توسط کانون کتبا معرفی می شود ارائه می گردند.

قابل توجه همکاران محترم

نویسنده:

شعب بازپرسی و دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان از روز شنبه مورخ 1400/01/21 طبق جدول ذیل در محل کار حاضر می شوند: