برنامه زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی وکالت 1400

نویسنده:

به اطلاع عموم و اعضای محترم کانون وکلای دادگستری کرمان می‌رساند:

نویسنده:

  به دلیل برگزاری آزمون اختبار شفاهی، در روز شنبه مورخ 1401/07/16خدمات اداری ارائه نمی‌گردد. واحد ابطال تمبر دایر است. روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان