سیل ایثار و نوع‌دوستی کانون وکلای دادگستری کرمان

نویسنده:

  فقر، خشکسالی و سیل؛ کلمات بی‌تکلف و کوتاهی که شاید تفسیر بلیغ این روزهای مردم اکثر مناطق جنوبی استان کرمان باشد و چشم انتظار یاری سایرین؛ که هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز لزوم همیاری و کمک به سیل زدگان را در عمل نشان دادند.     به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، محور ارتباط...

گزارش یک اتفاق خوب در یک روز خوب خدا

نویسنده:

به نام خدا گزارش یک اتفاق خوب در یک روز خوب خدا   بسیاری از حقوقدانان خطه کرمان با نام نیک آقای دکتر علوی آشنا بوده و محضر علم و اخلاق ایشان را درک کرده...