پاسخ نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در خصوص ارائه قرارداد وکالت به دفاتر محاکم

نویسنده:

 پاسخ نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در خصوص ارائه قرارداد وکالت به دفاتر محاکم:  

صبح امروز؛ اولین مرحله از اختبار دوره نهم کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد

نویسنده:

صبح امروز؛ اولین مرحله از نهمین اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار گردید.  در این مرحله، آزمون کتبی دروس حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی ، حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت و امور حسبی برگزار می‌گردد و 80 نفر از کارآموزان واجد شرایط در اختبار این دوره شرکت خواهند کرد. شایان ذکر است برگزاری آزمون کتبی دروس دیگر تا روز جمعه 1 تیر ماه ادامه...