دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر پورابراهیمی