" ليست محل استقرار شوراهاي حل اختلاف شهر كرمان "

 

شماره شورا

نام مسئول

ساعت كار شورا

ايام هفته

آدرس و محل استقرار(كار)شورا

تلفن همراه

1

فتح اله رحیمی نژاد

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09376380132

2

فخرالدین برهانی

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09131988760

3

هادی شهابی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه سمت راست کوچه جنب شهرداری منطقه 4

09134412188

4

اسماعیل رئیسی

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه سمت راست کوچه جنب شهرداری منطقه 4

09133410536

5

مختار فلاحتی

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

میدان عاشورا دادسرای عمومی و انقلاب کرمان

09139978532

6

کرامت سلطانی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

ترمینال – روبروی کلانتری 16

09133413875

7

محمدحسین ناظری

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

طاهرآباد ـ مركز بهداشت

09133420080

8

یداله علوی راد

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09131422459

9

محمد کشیتی

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

میدان عاشورا دادسرای عمومی و انقلاب کرمان

09131430946

10

اکبر شفیعی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خيابان كار اداره كل كار و امور اجتماعي

09133439748

11

محمد بابایی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خیابان هزار و یک شب کوچه شماره 13

09133405593

12

محمدعلی میرزازاده

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

خيابان فردوسي ساختمان پرديس( تكيه عباسعلي )

09131439232

13

محمدرضا شهابی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به گمرک ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان

09131971137

14

 

اکبر افضلی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

انتهاي خيابان شهاب اداره زندان مرکزی

09131412391

15

 

کیانوش قاسمی

عصر 12 الی 14

دوشنبه

خیابان شفا کوچه شماره 19 سازمان نظام پزشکی

 

16

 

حسین عربی

صبح 8 الی 30/12

عصر 16 الی 30/18

از شنبه تا پنج شنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09133411844

17

حمید موسی اکبری

صبح 8 الی 30/12

عصر 16 الی 30/18

از شنبه تا پنج شنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09133414078

18

محمدجواد محدث

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خیابان خواجو طبقه فوقانی بانک ملی شعبه انبار نفت

09131412511

19

مصطفی سلطانی نژاد

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

چهارراه ابن سینا روبروی پست بانک طبقه فوقانی اداره کل درآمد های شهرداری

09133414206

20

عباس کاربخش

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا چهارشنبه

خيابان خورشيد كوچه شماره 9 خانه كارگر

09131419394

21

محمود حکاک زاده

صبح 8 الی 30/12

از شنبه تا پنج شنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09133425419

22

مهدی مهدوی

صبح روزهای زوج 8 الی 30/12

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

طبقه فوقانی مسجد الزهرا (ع) واقع در خيابان شهيد صدوقي كوي شهيد ابوسعيدي

09133401776

23

اکبر بهشتی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

انتهای خیابان شهاب اتحاديه صنف مصالح ساخنماني بعد از  پمپ بنزين

09131401848

24

علی افشاری

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خیابان خواجو طبقه فوقانی بانک ملی شعبه انبار نفت

09131423488

25

سیدمحمد مستقیمی

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خیابان اقبال فروشگاه بسیجیان

 

26

محمدتقی امینی

 

 

عصر 16 تا 30/18

از شنبه تا چهارشنبه

خیابان قرنی ساختمان شماره 2 دادگستری

09133414262

کوهپایه

حسین حسینی

15 الی 18

یکشنبه ، سه شنبه

یکشنبه ها کرمان- انتهای خیابان مهدیه سمت راست بعد از پارک نرسیده به پمپ بنزین زرندی

سه شنبه ها کوهپایه – روستای ده لولو داخل ده یاری

09131403432

زنگی آباد

عباس زنگی آبادی

15 الی 18

شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

زنگی آبادی- خیابان امام خیابان شهید باهنر کانون فرهنگی و تربیتی نزهتیه

09132400791

باغین

احمد شجاعی

صبح ها 8 الی 13

عصرها 30/15 الی 18

صبح ها همه روزه

عصرها روزهای زوج

صبح ها باغین - شورای شهر

عصرها باغین – کمیته امداد امام

09132429904

اختیارآباد

اکبر حسینی

16 الی 18

از شنبه تا چهارشنبه

اختیارآباد- خیابان امام دفتر شرکت تعاونی روستایی

09133431906

چترود

 

 

 

 

 

راین

رضا جعفری

30/15 الی 19

شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

راین- میدان انقلاب

09133979265