ارتباط با کانون

آدرس کانون وکلای دادگستری استان کرمان :
کرمان - ضلع شمالی پارک مطهری ساختمان تجارت نوین طبقه ششم کانون وکلای دادگستری استان کرمان
شماره تماس : 82-32535277- 034
شماره فاکس : 32535283 - 034
کانال تلگرامی کانون وکلای دادگستری کرمان: t.me/kanonvokala_kerman
ارتباط با کانون از طریق ایمیل : kanonkerman@gmail.com
ارتباط با ریاست کانون : shabani11332@gmail.com