ارتباط با کانون

آدرس کانون وکلای دادگستری استان کرمان :

کرمان - ضلع شمالی پارک مطهری ساختمان تجارت نوین طبقه ششم کانون وکلای دادگستری استان کرمان

شماره تماس : 80-32535278- 034

شماره فاکس : 32535283 - 034

کد پستی: 7617777739

کانال تلگرامی کانون وکلای دادگستری کرمان: kerman_bar_association@

ارتباط با کانون از طریق ایمیل : kanonkerman@gmail.com

ارتباط با ریاست کانون : khajoeeali@gmail.com