نتایج جستجوتعداد نتایج : 1498

احمد آتی پاکزاد
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 2442

شهر: -

تلفن تماس: -

تلفن همراه: -

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۷۹/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : نامشخص

آدرس : رفسنجان خیابان 21 آذر ماه جنب بیمه ایران کوچه شهید عنایتی زاده پ258

عزت الله وکیل زاده ابراهیمی
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 2940

شهر: کرمان

تلفن تماس: 2227505

تلفن همراه: 09131411015

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : کرمان خ شریعتی روبروی نساجی مازندران دفتر وکالت

عبدالعلی اصفهانی
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1005

شهر: کرمان

تلفن تماس: 32265092

تلفن همراه: 09131402479

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : کرمان بلوار فردوسی کوچه 3 جنب پ 110

ابراهیم عامی زاده
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1006

شهر: کرمان

تلفن تماس: 32435648

تلفن همراه: 09131417674

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : کرمان خیابان هزارویکشب -مابین کوچه 21 و 23 ساختمان هزارویکشب طبقه سوم واحد 304 کدپستی 7618657739

محمد جواد امیری
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1007

شهر: کرمان

تلفن تماس: 32265375

تلفن همراه: 09137553800

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : کرمان خ قرنی قرنی 15 ساختمان سبز طبقه چهارم شماره 10

سیدعلی سیدنا
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1009

شهر: کرمان

تلفن تماس: 32223549

تلفن همراه: 09131403761

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : کرمان خ شریعتی بعد از چهار راه کاظمی طبقه سوم کتابفروشی فرهنگ

عباس نصری
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1010

شهر: کرمان

تلفن تماس: -

تلفن همراه: 09131403336

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : در حال انتقال دائم به کانون مرکز - کرمان خ شریعتی چهارراه کاظمی نبش کوچه شماره 10 ساختمان جعفریه

فرهاد فرزانفر
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 5546

شهر: کرمان

تلفن تماس: 2446161

تلفن همراه: 9131400775

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۲/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : خ شریعتی نبش چمران دفتر وکالت

ابوالقاسم علیرضایی
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1012

شهر: کرمان

تلفن تماس: 32261363

تلفن همراه: 9131410256

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : خ قدس کوچه 3 مجتمع عدل طبقه اول دفتر وکالت

سید عباس فاطمی
وکیل پایه یک
پروانه وکالت : 1013

شهر: کرمان

تلفن تماس: 32226099

تلفن همراه: 09131411948

پست الکترونیکی : -

تاریخ اعتبار پروانه: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وضعیت اشتغال : مشغول به کار

آدرس : کرمان خیابان قرنی نبش کوچه شماره 10 واحد 1 کدپستی 7613735941